Roční mokrá depozice

Rok 2013
Organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Analýza Měsíční hodnoty
   Látka    Jednotka Kód měřicího programu
CLIZB CLIZE CLIZS
RAIN mm 912,80 729,60 633,70
H+ mg/m² 5,84 4,63 5,22
Na+ mg/m² 97,14 92,04 113,48
K+ mg/m² 265,97 1501,97 1229,87
NH4 + mg/m² 424,71 432,92 351,06
Mg2+ mg/m² 71,98 165,48 174,49
Ca2+ mg/m² 313,99 454,87 444,25
Mn mg/m² 16,25 50,40 68,49
Zn mg/m² 18,94 13,27 14,77
Pb mg/m² 0,33 0,29 0,44
Cd mg/m² 0,05 0,03 0,03
Ni mg/m² 0,23 0,28 0,16
F- mg/m² 9,13 7,30 6,34
Cl- mg/m² 839,15 478,04 624,71
NO3 - mg/m² 1437,11 1693,31 1757,83
SO4 2- mg/m² 794,08 913,94 1138,49