Roční mokrá depozice

Rok 2013
Organizace Český hydrometeorologický ústav
Analýza Denní hodnoty
   Látka    Jednotka Kód měřicího programu
JKOSF
RAIN mm 748,70
H+ mg/m² 7,35
Na+ mg/m² 33,43
K+ mg/m² 79,45
NH4 + mg/m² 345,71
Mg2+ mg/m² 12,92
Ca2+ mg/m² 312,78
Mn mg/m² 1,86
Zn mg/m² 11,05
Fe mg/m² 20,17
Pb mg/m² 0,63
Cd mg/m² 0,03
Ni mg/m² 0,17
F- mg/m² 9,77
Cl- mg/m² 134,83
NO3 - mg/m² 1102,48
SO4 2- mg/m² 652,35