Roční mokrá depozice

Rok 2013
Organizace Český hydrometeorologický ústav
Analýza Měsíční hodnoty
   Látka    Jednotka Kód měřicího programu
HMOPB HMOPS JKOSS (0) JKOSS (1) LUHLB LUHLS
RAIN mm 1423,00 1238,40 508,92 508,20 1172,40 989,80
H+ mg/m² 13,49 26,36 3,99 8,58 8,51
Na+ mg/m² 194,11 470,17 103,05 114,72 220,91
K+ mg/m² 99,60 2097,53 1560,42 118,07 1622,71
NH4 + mg/m² 905,93 776,23 883,63 464,25 809,99
Mg2+ mg/m² 115,93 302,97 156,04 57,60 200,82
Ca2+ mg/m² 291,09 1087,65 590,79 371,58 864,53
Mn mg/m² 7,07 74,11 115,97 9,40 32,50
Zn mg/m² 43,65 31,75 14,90 24,26 21,22
Pb mg/m² 1,07 1,92 0,66 0,84 1,09
Cd mg/m² 0,08 0,11 0,03 0,04 0,05
Ni mg/m² 0,90 0,31 0,16 0,29 1,63
F- mg/m² 14,23 14,11 21,96 11,72 16,24
Cl- mg/m² 593,00 1453,56 684,30 307,25 739,91
NO3 - mg/m² 2039,85 3074,14 2565,87 1440,70 2735,58
SO4 2- mg/m² 1305,82 3692,83 2281,82 1235,09 3316,68