Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Rok 2013
Organizace Správa CHKO Železné hory
Analýza Měsíční hodnoty
Látka Jednotka Kód měřicího programu
EPOMB EPOMS
RAIN mm 860,8 674,2
vodivost µS/cm 15,5 33,0
pH 4,95 4,83
Na+ ug/l 132 260
K+ ug/l 415 1 671
NH4 + ug/l 533 1 375
Mg2+ ug/l 94 282
Ca2+ ug/l 338 878
Mn ug/l 19,3 160,0
Zn ug/l 12,8 15,3
Pb ug/l 0,9 1,1
Cd ug/l 0,06 0,06
Ni ug/l 0,2 2,6
F- ug/l 11 22
Cl- ug/l 363 982
NO3 - ug/l 1 795 4 266
SO4 2- ug/l 1 276 3 706