Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Rok 2013
Organizace Geologický ústav AV ČR
Analýza Měsíční hodnoty
Látka Jednotka Kód měřicího programu
SLESB SLESE SLESS
RAIN mm 674,1 586,8 479,4
vodivost µS/cm 14,3 26,3 48,4
pH 4,89 5,01 4,60
Na+ ug/l 83 134 270
K+ ug/l 217 2 312 4 239
NH4 + ug/l 443 255 889
Mg2+ ug/l 45 314 495
Ca2+ ug/l 278 1 098 1 164
Mn ug/l 50,5 93,0 423,8
Zn ug/l 8,5 11,6 19,0
Pb ug/l 0,4 0,6 1,1
Cd ug/l 0,05 0,10 0,10
Ni ug/l 0,3 0,2 0,5
F- ug/l 10 11 41
Cl- ug/l 393 505 1 586
NO3 - ug/l 1 610 3 708 8 146
SO4 2- ug/l 1 353 2 156 5 707