Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Rok 2013
Organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Analýza Měsíční hodnoty
Látka Jednotka Kód měřicího programu
CLIZB CLIZE CLIZS
RAIN mm 912,8 729,6 633,7
vodivost µS/cm 11,4 20,2 30,7
pH 5,19 5,20 5,08
Na+ ug/l 106 126 179
K+ ug/l 291 2 059 1 941
NH4 + ug/l 465 593 554
Mg2+ ug/l 79 227 275
Ca2+ ug/l 344 623 701
Mn ug/l 17,8 69,1 108,1
Zn ug/l 20,7 18,2 23,3
Pb ug/l 0,4 0,4 0,7
Cd ug/l 0,05 0,04 0,05
Ni ug/l 0,2 0,4 0,2
F- ug/l 10 10 10
Cl- ug/l 919 655 986
NO3 - ug/l 1 574 2 321 2 774
SO4 2- ug/l 870 1 253 1 797