Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Rok 2013
Organizace Český hydrometeorologický ústav
Analýza Denní hodnoty
Látka Jednotka Kód měřicího programu
JKOSF
RAIN mm 748,7
vodivost µS/cm 13,9
pH 5,01
Na+ ug/l 45
K+ ug/l 106
NH4 + ug/l 462
Mg2+ ug/l 17
Ca2+ ug/l 418
Mn ug/l 2,5
Zn ug/l 14,8
Fe ug/l 27
Pb ug/l 0,8
Cd ug/l 0,04
Ni ug/l 0,2
F- ug/l 13
Cl- ug/l 180
NO3 - ug/l 1 473
SO4 2- ug/l 871