Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Rok 2013
Organizace Český hydrometeorologický ústav
Analýza Měsíční hodnoty
Látka Jednotka Kód měřicího programu
HMOPB HMOPS JKOSS (0) JKOSS (1) LUHLB LUHLS
RAIN mm 1423,0 1238,4 508,9 508,2 1172,4 989,8
vodivost µS/cm 12,7 27,4 42,4 11,9 24,7
pH 5,02 4,67 5,10 5,14 5,07
Na+ ug/l 136 380 203 98 223
K+ ug/l 70 1 694 3 070 101 1 639
NH4 + ug/l 637 627 1 739 396 818
Mg2+ ug/l 81 245 307 49 203
Ca2+ ug/l 205 878 1 163 317 873
Mn ug/l 5,0 59,8 228,2 8,0 32,8
Zn ug/l 30,7 25,6 29,3 20,7 21,4
Pb ug/l 0,8 1,6 1,3 0,7 1,1
Cd ug/l 0,05 0,09 0,06 0,04 0,06
Ni ug/l 0,6 0,2 0,3 0,2 1,6
F- ug/l 10 11 43 10 16
Cl- ug/l 417 1 174 1 347 262 748
NO3 - ug/l 1 433 2 482 5 049 1 229 2 764
SO4 2- ug/l 918 2 982 4 490 1 053 3 351