Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Zlínský
Okres Vsetín
Měřicí program ZMARF, Maruška
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 50,5 72,0 64,5 23,2 108,1 140,1 11,2 67,9 123,8 29,2 58,2 15,0
vodivost µS/cm EC metr 22,3 25,4 25,6 18,9 11,4 15,3 24,0
pH - pH metr 4,43 4,39 4,80 4,91 4,90 5,02 4,63
Na+ ug/l FAAS 145 133 172 46 34 102 172
K+ ug/l FAAS 137 61 110 43 9 54 157
NH4 + ug/l FIA-BERTH 667 726 686 1 022 421 610 840
Mg2+ ug/l FAAS 21 14 90 43 10 19 27
Ca2+ ug/l FAAS 148 124 1 596 350 91 167 162
Mn ug/l ICP-MS 2,4 1,4 7,0 9,9 13,4 0,6 1,4 1,3
Zn ug/l ICP-MS 14,1 13,7 47,1 18,3 46,6 4,9 7,4 11,1
Fe ug/l ICP-MS 115 82 223 160 100 10 18 45
Pb ug/l ICP-MS 2,8 2,5 5,7 3,4 13,8 0,5 0,9 3,1
Cd ug/l ICP-MS 0,12 0,08 0,27 0,16 0,61 0,03 0,07 0,13
Ni ug/l ICP-MS 0,8 0,3 1,4 1,0 3,6 0,2 0,4 0,4
F- ug/l IC 2 11 29 8 4 8 12
Cl- ug/l IC 187 263 417 150 73 146 339
NO3 - ug/l IC 3 001 2 401 2 465 2 590 1 312 1 677 2 602
SO4 2- ug/l IC 1 403 1 999 3 726 2 058 613 1 333 1 954