Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Ústecký
Okres Most
Měřicí program URVHF, Rudolice v Horách
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 87,0 69,8 38,4 33,5 135,2 189,9 36,5 144,5 74,1 76,5 41,9 28,5
vodivost µS/cm EC metr 16,5 29,3 41,6 10,3 13,7 18,6 10,5 11,6 15,9
pH - pH metr 4,68 4,33 5,84 5,35 5,03 4,97 5,34 4,90 4,83
Na+ ug/l FAAS 210 106 199 26 52 56 57 61 15
K+ ug/l FAAS 17 40 129 24 20 53 44 21 15
NH4 + ug/l FIA-BERTH 586 805 1 845 455 674 1 122 702 479 104
Mg2+ ug/l FAAS 24 15 63 16 17 36 19 12 4
Ca2+ ug/l FAAS 73 79 684 402 106 388 143 74 72
Mn ug/l ICP-MS 1,3 1,8 6,9 6,6 1,7 1,5 4,6 1,5 0,9 0,8
Zn ug/l ICP-MS 8,8 14,5 50,7 14,2 5,1 6,9 9,4 4,7 8,0 4,2
Fe ug/l ICP-MS 27 52 108 109 27 26 74 12 15 17
Pb ug/l ICP-MS 1,4 3,0 4,9 2,2 0,9 1,1 1,4 0,6 0,5 0,5
Cd ug/l ICP-MS 0,05 0,12 0,30 0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
Ni ug/l ICP-MS 0,3 0,3 2,6 1,6 0,2 0,4 0,7 0,3 0,7 0,2
F- ug/l IC 5 2 24 5 5 11 8 6 9
Cl- ug/l IC 261 101 282 92 129 888 189 90 75
NO3 - ug/l IC 2 016 2 105 3 095 1 033 1 411 1 963 1 280 1 610 1 353
SO4 2- ug/l IC 1 475 2 833 2 490 936 1 166 1 597 964 810 1 277