Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Moravskoslezský
Okres Opava
Měřicí program TCERF, Červená
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 42,4 64,5 59,9 31,0 100,9 121,4 8,7 62,1 95,7 36,9 41,3 26,9
vodivost µS/cm EC metr 18,9 30,4 22,8 18,5 11,4 11,2 21,8 17,0 12,9 12,5 24,9 31,5
pH - pH metr 4,46 4,28 4,48 5,52 5,05 5,23 4,78 4,91 5,00 5,00 4,68 4,79
Na+ ug/l FAAS 261 198 49 116 55 6 59 38 59 77 311 585
K+ ug/l FAAS 61 149 57 69 29 22 82 69 20 37 98 169
NH4 + ug/l FIA-BERTH 534 799 699 1 162 534 584 991 874 286 548 562 874
Mg2+ ug/l FAAS 33 19 21 61 28 17 47 40 11 18 36 72
Ca2+ ug/l FAAS 157 123 179 1 151 343 157 635 261 75 234 168 166
Mn ug/l ICP-MS 2,2 1,8 1,9 5,3 2,2 1,8 7,6 3,0 0,5 1,7 2,2 2,9
Zn ug/l ICP-MS 22,1 17,5 12,3 12,7 4,0 5,8 22,3 5,4 2,8 9,8 10,9 18,3
Fe ug/l ICP-MS 39 37 25 57 23 19 91 23 12 23 30 39
Pb ug/l ICP-MS 2,7 4,5 3,2 2,5 1,0 1,3 5,4 1,4 0,5 0,7 2,7 3,3
Cd ug/l ICP-MS 0,11 0,21 0,11 0,11 0,04 0,03 0,19 0,04 0,01 0,03 0,11 0,11
Ni ug/l ICP-MS 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 0,0 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8
F- ug/l IC 7 21 14 13 16 21 15 11 4 8 14 7
Cl- ug/l IC 316 418 189 268 134 113 183 111 121 144 434 755
NO3 - ug/l IC 2 765 2 279 2 031 2 274 1 422 1 314 2 367 1 515 1 396 1 233 2 697 3 350
SO4 2- ug/l IC 1 189 2 535 2 005 2 231 1 123 1 045 1 971 2 270 704 991 1 907 1 796