Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TBKRF, Bílý Kříž
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 134,8 99,5 120,5 35,1 129,8 252,3 61,2 78,8 213,5 68,6 119,8 62,8
vodivost µS/cm EC metr 16,4 19,1 35,2 22,2 18,4 19,1 11,7 22,9 12,6 17,4 19,1 12,9
pH - pH metr 4,55 4,43 4,22 4,31 4,50 4,62 5,03 4,59 4,85 4,54 4,68 4,79
Na+ ug/l FAAS 64 46 74 143 18 3 63 67 59 79 226 92
K+ ug/l FAAS 69 195 271 81 42 19 46 40 24 79 65 94
NH4 + ug/l FIA-BERTH 302 317 982 727 528 483 511 833 363 532 655 205
Mg2+ ug/l FAAS 13 8 19 75 22 15 23 26 11 17 29 12
Ca2+ ug/l FAAS 111 49 220 1 677 283 114 185 177 68 196 73 67
Mn ug/l ICP-MS 0,8 1,0 2,1 5,6 2,1 1,7 2,4 1,8 0,8 2,6 1,1 0,6
Zn ug/l ICP-MS 6,1 6,1 18,0 7,4 6,8 6,7 6,5 4,4 4,9 11,0 9,0 4,2
Fe ug/l ICP-MS 10 12 30 48 13 17 29 13 22 19 17 8
Pb ug/l ICP-MS 1,6 2,0 6,9 1,6 1,7 2,5 1,6 1,8 0,8 1,4 2,3 0,6
Cd ug/l ICP-MS 0,05 0,06 0,36 0,07 0,06 0,11 0,04 0,05 0,02 0,25 0,07 0,02
Ni ug/l ICP-MS 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2
F- ug/l IC 5 2 17 20 21 17 8 18 6 10 11 4
Cl- ug/l IC 228 234 553 285 143 125 131 189 107 207 520 114
NO3 - ug/l IC 1 487 1 724 3 181 1 756 1 547 1 346 1 098 1 847 1 340 1 502 1 312 1 032
SO4 2- ug/l IC 952 861 2 792 2 064 1 700 1 547 1 232 2 471 807 1 548 1 568 602