Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Plzeňský
Okres Tachov
Měřicí program PPRMF, Přimda
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 61,9 53,9 22,8 39,3 143,2 90,5 13,0 90,8 83,0 60,3 67,6 21,3
vodivost µS/cm EC metr 15,0 20,6 27,5 15,7 9,2 15,1 10,5 11,6 9,9 16,7 24,1
pH - pH metr 4,66 4,35 4,54 6,18 5,37 5,06 6,00 5,05 5,39 4,79 4,75
Na+ ug/l FAAS 173 72 257 199 46 19 90 26 40 140 177 569
K+ ug/l FAAS 41 27 109 57 49 13 105 33 13 98 40 82
NH4 + ug/l FIA-BERTH 302 314 1 587 1 294 407 816 748 532 311 488 1 134 687
Mg2+ ug/l FAAS 21 7 29 59 20 17 42 12 9 31 25 74
Ca2+ ug/l FAAS 71 49 128 751 148 614 458 93 52 134 53 196
Mn ug/l ICP-MS 1,3 1,6 3,6 6,0 1,3 3,0 6,7 1,6 0,5 2,2 1,2 10,1
Zn ug/l ICP-MS 8,6 7,3 32,5 9,3 4,5 5,1 14,9 4,6 5,7 10,5 5,2 12,3
Fe ug/l ICP-MS 35 31 78 106 19 33 57 13 9 25 15 29
Pb ug/l ICP-MS 0,8 1,2 2,9 0,9 0,5 0,9 1,0 0,6 0,3 0,4 0,8 1,4
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,04 0,10 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,05
Ni ug/l ICP-MS 0,1 0,1 0,9 0,4 0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3
F- ug/l IC 8 2 6 7 5 17 11 7 4 6 8 4
Cl- ug/l IC 293 113 375 291 88 114 152 413 149 244 244 843
NO3 - ug/l IC 1 855 2 186 4 446 2 849 1 109 2 073 1 644 1 237 1 151 1 268 2 342 3 295
SO4 2- ug/l IC 705 1 311 2 328 1 349 542 1 402 704 914 448 661 969 1 291