Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Liberecký
Okres Jablonec nad Nisou
Měřicí program LSOUF, Souš
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 180,7 91,7 34,8 55,8 133,1 199,0 84,3 68,7 206,5 44,7 104,9 98,9
vodivost µS/cm EC metr 12,2 20,8 27,8 20,5 9,3 8,4 15,2 13,6 14,3 22,5 18,6 15,4
pH - pH metr 4,61 4,44 4,29 5,13 5,35 5,13 4,77 4,85 4,78 4,73 4,64 4,74
Na+ ug/l FAAS 260 202 117 78 18 12 33 43 73 91 221 194
K+ ug/l FAAS 18 39 73 56 43 14 25 18 31 39 44 41
NH4 + ug/l FIA-BERTH 193 532 1 139 1 273 480 988 349 507 578 567 477 538
Mg2+ ug/l FAAS 31 24 25 44 16 10 20 18 16 19 33 25
Ca2+ ug/l FAAS 57 48 139 491 391 84 200 169 78 120 90 60
Mn ug/l ICP-MS 0,4 0,8 2,2 4,8 1,9 1,1 1,8 1,6 0,8 1,1 0,9 0,6
Zn ug/l ICP-MS 3,5 6,9 17,8 7,9 4,6 5,5 5,6 3,6 3,7 5,9 7,1 4,9
Fe ug/l ICP-MS 5 10 46 87 13 17 25 21 18 13 24 7
Pb ug/l ICP-MS 0,5 1,1 2,5 1,4 0,7 0,6 0,6 0,5 1,0 0,7 1,0 0,7
Cd ug/l ICP-MS 0,67 0,19 0,35 0,18 0,06 0,03 0,02 0,02 0,23 0,05 0,37 0,19
Ni ug/l ICP-MS 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2
F- ug/l IC 16 12 23 20 7 6 11 7 14 15 23 10
Cl- ug/l IC 245 336 221 172 100 58 559 672 107 186 365 342
NO3 - ug/l IC 1 245 2 126 3 540 2 988 1 096 726 1 298 1 008 1 996 1 469 2 333 1 526
SO4 2- ug/l IC 736 1 555 2 096 1 864 1 080 703 993 966 1 056 1 322 1 204 336