Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Královéhradecký
Okres Rychnov nad Kněžnou
Měřicí program HLUDF, Luisino údolí
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 113,7 66,8 55,9 26,4 146,8 141,3 48,8 60,7 219,0 52,1 98,9 77,0
vodivost µS/cm EC metr 24,8 22,2 21,5 19,4 11,1 17,7 11,3 13,4 29,7 15,5 20,8 21,0
pH - pH metr 4,74 4,40 4,44 6,28 5,04 5,85 5,76 5,32 4,35 4,90 4,67 4,79
Na+ ug/l FAAS 192 84 33 195 28 75 24 62 27 44 248 345
K+ ug/l FAAS 72 54 51 88 71 388 122 38 46 23 53 70
NH4 + ug/l FIA-BERTH 459 692 778 1 128 576 1 945 965 866 465 632 668 694
Mg2+ ug/l FAAS 31 13 12 77 18 39 36 28 9 11 33 45
Ca2+ ug/l FAAS 3 084 71 189 1 124 256 182 263 202 111 155 121 169
Mn ug/l ICP-MS 1,2 0,6 1,1 7,0 1,7 3,4 4,6 2,1 0,9 0,9 0,8 1,0
Zn ug/l ICP-MS 44,6 7,2 8,4 10,5 360,8 14,1 6,8 3,7 3,9 6,7 9,1 8,7
Fe ug/l ICP-MS 21 5 20 150 7 26 35 23 2 14 10 12
Pb ug/l ICP-MS 1,9 1,7 2,1 1,9 0,6 1,1 1,2 0,8 0,4 0,7 1,4 1,1
Cd ug/l ICP-MS 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,48 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05 0,06
Ni ug/l ICP-MS 1,0 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
F- ug/l IC 13 11 7 15 15 14 4 8 5 10 11 13
Cl- ug/l IC 288 178 121 228 92 143 67 201 1 864 180 387 585
NO3 - ug/l IC 2 045 2 203 2 287 2 111 1 321 905 1 239 1 651 1 193 1 435 2 495 2 461
SO4 2- ug/l IC 1 017 1 860 1 739 1 045 1 193 1 185 896 1 161 821 1 181 1 412 1 320