Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HKRYF, Krkonoše-Rýchory
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 105,6 78,1 33,6 54,0 134,7 318,1 69,1 67,6 192,8 39,7 64,0 47,9
vodivost µS/cm EC metr 19,3 9,1 9,2 12,0 10,8 12,6 24,0
pH - pH metr 4,41 5,47 5,28 5,44 5,50 4,80 4,87
Na+ ug/l FAAS 58 18 10 56 83 37 1 094
K+ ug/l FAAS 69 46 10 156 50 18 118
NH4 + ug/l FIA-BERTH 574 452 491 614 620 336 755
Mg2+ ug/l FAAS 9 19 7 48 39 9 142
Ca2+ ug/l FAAS 83 183 485 512 455 55 245
Mn ug/l ICP-MS 0,6 1,5 1,3 9,9 5,1 0,7 2,3
Zn ug/l ICP-MS 8,5 3,6 5,7 7,5 9,0 2,7 9,7
Fe ug/l ICP-MS 8 13 11 40 57 3 11
Pb ug/l ICP-MS 2,1 1,0 1,1 1,5 1,5 0,5 1,1
Cd ug/l ICP-MS 0,07 0,06 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04
Ni ug/l ICP-MS 0,6 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2
F- ug/l IC 3 12 7 8 10 5 6
Cl- ug/l IC 121 73 70 125 193 78 2 038
NO3 - ug/l IC 1 136 807 985 1 424 1 660 1 346 2 501
SO4 2- ug/l IC 1 937 869 984 970 1 071 756 1 403