Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program ESVRF, Svratouch
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 66,1 32,8 31,1 24,9 129,9 181,6 33,8 63,2 125,6 36,6 22,1 16,6
vodivost µS/cm EC metr 44,4 25,9 30,6 16,1 15,5 9,8 11,5 14,0 12,0 19,8 17,7
pH - pH metr 4,42 4,47 4,29 6,10 5,16 5,19 5,77 5,43 5,07 4,89 4,97
Na+ ug/l FAAS 54 140 77 169 56 3 93 51 32 80 252
K+ ug/l FAAS 71 219 105 58 41 16 154 85 35 38 104
NH4 + ug/l FIA-BERTH 446 644 1 634 1 182 506 491 681 987 643 493 418
Mg2+ ug/l FAAS 10 30 29 41 28 12 76 40 15 16 42
Ca2+ ug/l FAAS 149 516 324 419 353 108 524 319 119 211 816
Mn ug/l ICP-MS 0,9 3,1 6,5 3,7 2,6 0,8 6,6 5,0 0,8 0,8 2,8 1,3
Zn ug/l ICP-MS 9,4 23,1 27,7 12,0 6,4 2,0 63,7 6,5 4,9 7,5 16,0 19,3
Fe ug/l ICP-MS 12 34 44 47 29 5 45 45 11 8 13 9
Pb ug/l ICP-MS 0,9 3,2 3,0 1,7 0,8 0,5 5,9 2,7 0,5 0,5 0,9 0,9
Cd ug/l ICP-MS 0,05 0,13 0,15 0,07 0,03 0,02 0,08 0,05 0,02 0,02 0,07 0,03
Ni ug/l ICP-MS 0,6 1,5 0,9 0,8 0,7 0,1 1,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5
F- ug/l IC 6 13 16 12 13 7 4 16 15 8 11
Cl- ug/l IC 145 214 282 227 113 46 92 137 91 126 420
NO3 - ug/l IC 2 044 2 189 3 707 1 929 1 314 868 1 066 2 029 1 733 1 320 3 064
SO4 2- ug/l IC 1 277 2 469 2 913 1 392 1 159 767 1 326 1 430 1 021 1 065 1 106