Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Jihočeský
Okres Strakonice
Měřicí program CKOCF, Kocelovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 64,7 39,2 15,6 24,7 103,9 83,4 8,8 99,6 60,2 49,0 35,6 11,2
vodivost µS/cm EC metr 16,2 28,7 31,8 16,8 16,0 31,0 8,4 8,0 8,2 12,0 14,9
pH - pH metr 4,40 4,22 4,52 5,78 5,47 5,29 5,34 5,30 5,12 5,08 5,15
Na+ ug/l FAAS 88 47 70 86 32 1 282 35 35 41 104 213
K+ ug/l FAAS 47 20 42 50 37 258 31 15 42 24 30
NH4 + ug/l FIA-BERTH 295 408 1 161 540 799 1 765 512 400 463 440 487
Mg2+ ug/l FAAS 14 7 23 25 27 97 18 8 6 15 29
Ca2+ ug/l FAAS 110 22 165 258 241 912 146 57 64 61 59
Mn ug/l ICP-MS 0,8 1,1 2,7 1,9 1,8 14,5 2,6 0,6 0,7 0,8 1,3
Zn ug/l ICP-MS 5,7 10,0 28,0 6,2 8,8 72,0 4,4 4,4 5,3 5,3 10,6
Fe ug/l ICP-MS 17 35 78 28 42 161 43 11 22 21 4
Pb ug/l ICP-MS 0,6 1,3 3,1 0,6 0,8 2,7 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,03 0,08 0,01 0,01 0,12 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l ICP-MS 0,2 0,1 0,7 0,0 0,2 2,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1
F- ug/l IC 18 13 10 5 4 8 4 4 4 6 4
Cl- ug/l IC 240 133 128 107 128 1 291 113 73 102 194 332
NO3 - ug/l IC 1 878 2 555 3 567 1 234 2 012 2 956 1 532 1 282 1 126 1 364 1 825
SO4 2- ug/l IC 601 1 228 1 694 829 1 156 2 418 837 333 599 628 670