Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Jihočeský
Okres Prachatice
Měřicí program CCHUF, Churáňov
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 120,0 88,9 53,3 57,5 139,4 267,9 26,2 115,5 59,6 55,1 70,7 42,8
vodivost µS/cm EC metr 10,5 19,6 32,1 29,4 8,4 10,0 12,6 11,2 7,5 16,7 16,4
pH - pH metr 4,89 4,42 4,39 6,22 5,18 5,21 5,01 4,95 5,12 4,56 4,90
Na+ ug/l FAAS 15 40 165 152 24 21 43 55 88 173 296
K+ ug/l FAAS 45 20 72 44 22 18 44 36 28 68 41
NH4 + ug/l FIA-BERTH 125 388 1 462 1 749 350 530 506 270 306 386 382
Mg2+ ug/l FAAS 6 6 19 48 12 15 16 23 8 21 39
Ca2+ ug/l FAAS 57 47 128 381 67 101 129 144 161 84 89
Mn ug/l ICP-MS 0,6 0,9 1,7 3,9 1,0 1,1 6,3 1,8 0,4 0,5 0,9 1,2
Zn ug/l ICP-MS 6,5 11,4 14,9 16,2 3,3 2,1 9,4 9,4 5,7 9,6 11,7 9,4
Fe ug/l ICP-MS 33 94 34 77 18 18 105 32 21 11 28 12
Pb ug/l ICP-MS 0,4 1,8 2,0 1,3 0,6 0,4 1,8 0,7 0,3 1,4 1,1 0,8
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,04 0,06 0,07 0,02 0,01 0,04 0,04 0,01 0,11 0,03 0,02
Ni ug/l ICP-MS 0,2 0,3 0,6 0,7 0,2 0,1 1,5 0,4 0,2 0,6 0,3 0,2
F- ug/l IC 28 16 11 8 3 5 4 6 5 6 4
Cl- ug/l IC 217 197 328 238 58 66 434 112 213 217 518
NO3 - ug/l IC 1 133 2 137 4 344 3 375 914 1 284 1 311 1 502 967 1 823 1 960
SO4 2- ug/l IC 456 1 253 2 289 1 788 537 693 751 379 423 916 701