Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Jihomoravský
Okres Znojmo
Měřicí program BKUCF, Kuchařovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 33,7 50,2 48,5 27,4 85,5 128,3 20,1 59,2 42,2 30,9 12,8 9,5
vodivost µS/cm EC metr 24,7 26,0 19,1 23,9 17,3 9,6 16,3 6,5
pH - pH metr 4,42 4,36 4,73 6,51 5,14 5,20 5,42 5,36
Na+ ug/l FAAS 115 69 60 151 40 8 45 26
K+ ug/l FAAS 394 77 62 114 44 19 135 12
NH4 + ug/l FIA-BERTH 869 739 1 538 1 719 629 453 159 352
Mg2+ ug/l FAAS 16 13 36 86 24 11 53 17
Ca2+ ug/l FAAS 90 126 290 1 139 171 61 484 121
Mn ug/l ICP-MS 1,6 3,8 11,5 1,4 0,9 9,2 10,8 1,1 3,1 2,6
Zn ug/l ICP-MS 8,7 13,1 22,6 4,8 3,3 12,1 10,1 4,7 11,0 11,7
Fe ug/l ICP-MS 143 72 113 15 11 106 138 40 52 30
Pb ug/l ICP-MS 3,2 3,3 2,0 0,7 0,7 1,8 2,2 0,4 0,8 1,0
Cd ug/l ICP-MS 0,09 0,10 0,09 0,03 0,03 0,04 0,06 0,02 0,04 0,06
Ni ug/l ICP-MS 0,2 0,4 1,1 0,2 0,1 0,7 0,6 0,5 0,9 0,6
F- ug/l IC 6 11 14 14 19 25 4 4
Cl- ug/l IC 212 256 223 274 199 117 90 68
NO3 - ug/l IC 2 974 2 522 3 580 2 728 1 620 956 2 410 1 110
SO4 2- ug/l IC 1 843 2 200 2 706 1 961 927 721 1 271 319