Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2013
Kraj Hlavní město Praha
Okres Praha 4
Měřicí program ALIBF, Pha4-Libuš
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 46,0 40,7 17,0 38,3 152,1 194,6 42,3 121,0 44,3 42,4 28,4 8,0
vodivost µS/cm EC metr 16,8 23,9 35,2 21,2 13,6 9,3 13,0 10,8 17,8 16,5 17,2 14,2
pH - pH metr 4,58 4,36 4,44 5,47 5,12 5,16 5,97 5,50 4,68 4,79 4,80 5,06
Na+ ug/l FAAS 147 320 146 137 27 6 51 60 57 41 197 154
K+ ug/l FAAS 26 63 69 65 64 8 89 92 93 41 43 28
NH4 + ug/l FIA-BERTH 293 338 2 006 1 685 488 534 851 813 585 745 591 292
Mg2+ ug/l FAAS 14 11 23 67 24 6 35 26 15 14 28 21
Ca2+ ug/l FAAS 165 177 265 862 310 247 475 208 153 113 168 232
Mn ug/l ICP-MS 1,2 1,2 2,9 7,6 3,7 0,9 4,3 2,7 1,1 1,5 1,3 1,9
Zn ug/l ICP-MS 12,0 6,3 22,5 11,0 8,0 4,6 25,6 8,3 12,2 14,0 12,3 27,8
Fe ug/l ICP-MS 47 30 122 93 150 17 78 43 32 64 38 60
Pb ug/l ICP-MS 1,0 0,9 5,7 1,4 2,3 0,6 1,5 0,9 0,7 0,8 1,9 0,8
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,03 0,17 0,06 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,04 0,09 0,02
Ni ug/l ICP-MS 1,2 0,1 0,5 0,5 0,3 0,0 0,8 0,9 0,5 0,4 0,7 0,4
F- ug/l IC 17 29 11 17 6 8 4 7 4 10 8 8
Cl- ug/l IC 298 572 375 238 98 49 72 118 548 103 303 292
NO3 - ug/l IC 1 848 2 725 5 082 2 847 1 318 1 082 1 612 1 675 1 228 1 933 2 399 1 732
SO4 2- ug/l IC 925 1 100 3 367 1 995 1 091 886 1 038 1 271 570 1 486 977 480