Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Ústecký
Okres Chomutov
Měřicí program UJEZQ, Jezeří
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (bříza)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 60,3 94,4 95,7 87,7 30,1 29,9 87,6 152,2 23,1 142,4 52,8 71,4
vodivost µS/cm EC metr 30,7 21,8 4,0 21,5 36,0 54,8 22,6 12,8 55,6 21,4 36,9 41,6
pH - pH metr 6,04 6,10 5,64 4,51 4,48 6,47 5,53 6,33 6,91 6,54 6,72 6,83
Na+ ug/l FAAS 160 110 10 220 400 430 200 50 200 160 180 110
K+ ug/l FAAS 3 490 1 650 120 240 250 2 430 1 830 1 330 9 460 2 700 5 920 5 470
NH4 + ug/l PMT 460 300 160 380 1 570 4 530 840 310 1 250 550 230 10
Mg2+ ug/l FAAS 980 580 90 110 200 310 310 290 1 750 490 720 1 070
Ca2+ ug/l FAAS 1 870 1 460 340 300 780 1 190 1 020 470 2 540 700 1 180 1 710
Mn ug/l FAAS 97,0 66,0 15,0 18,0 24,0 34,0 35,0 27,0 104,0 23,0 2,5 28,0
Zn ug/l FAAS 22,0 60,0 23,0 22,0 38,0 31,0 12,0 50,0 59,0 14,0 16,0 13,0
Pb ug/l GF-AAS 2,5 1,2 0,9 1,3 3,5 0,6 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,4
Cd ug/l GF-AAS 0,10 0,08 0,04 0,07 0,12 0,13 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS 1,8 0,2 1,7 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 35 25 10 10 10 10 31 27
Cl- ug/l HPLC 630 590 600 550 650 1 040 360 170 1 130 240 1 420 1 090
NO3 - ug/l HPLC 1 090 1 960 350 2 200 5 590 10 640 2 520 230 50 1 000 1 020 50
SO4 2- ug/l HPLC 4 820 2 650 500 1 610 3 980 7 070 2 900 840 3 040 1 430 2 880 5 500