Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Ústecký
Okres Chomutov
Měřicí program UJEZE, Jezeří
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (buk)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 48,1 82,9 71,9 76,7 25,6 22,8 75,8 154,8 28,6 138,7 41,3 66,3
vodivost µS/cm EC metr 31,5 21,9 14,9 26,5 27,5 62,3 31,7 25,1 38,2 27,4 49,8 40,7
pH - pH metr 5,11 5,37 5,46 4,47 5,45 5,30 5,60 6,05 6,94 6,41 6,09 6,21
Na+ ug/l FAAS 120 100 150 350 210 500 230 60 250 100 330 170
K+ ug/l FAAS 2 230 1 080 690 560 350 1 350 3 890 3 160 3 000 4 290 5 180 6 530
NH4 + ug/l PMT 910 800 520 510 1 380 5 080 1 120 1 100 1 370 770 1 600 140
Mg2+ ug/l FAAS 430 200 140 140 150 250 370 320 520 320 360 420
Ca2+ ug/l FAAS 1 610 950 580 580 720 1 500 1 410 530 2 090 870 1 520 1 240
Mn ug/l FAAS 429,0 187,0 83,0 58,0 81,0 88,0 173,0 75,0 289,0 201,0 11,0 80,0
Zn ug/l FAAS 21,0 21,0 26,0 28,0 68,0 33,0 24,0 60,0 57,0 17,0 12,0 13,0
Pb ug/l GF-AAS 1,2 1,2 0,9 1,7 2,5 0,9 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,07 0,07 0,05 0,08 0,09 0,14 0,07 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 1,1 0,2 0,8 0,2
F- ug/l ISE 23 25 10 10 37 40 31 10 22 10 33 45
Cl- ug/l HPLC 450 410 520 870 490 1 330 820 150 470 190 890 610
NO3 - ug/l HPLC 2 300 2 550 1 960 3 070 4 910 14 720 170 50 50 1 570 8 380 4 610
SO4 2- ug/l HPLC 7 360 3 590 1 920 2 440 4 120 8 730 4 940 1 220 4 220 2 200 5 860 7 710