Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Ústecký
Okres Chomutov
Měřicí program UJEZB, Jezeří
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 82,4 92,0 114,4 97,9 30,5 34,5 113,9 164,6 36,9 164,6 75,7 96,3
vodivost µS/cm EC metr 11,6 13,6 11,9 16,6 21,1 37,5 28,1 4,0 16,5 9,5 13,7 18,9
pH - pH metr 5,40 4,87 5,00 4,61 4,86 6,21 6,61 5,57 6,10 5,43 5,07 4,78
Na+ ug/l FAAS 20 50 80 160 410 300 160 70 190 70 200 80
K+ ug/l FAAS 60 20 20 20 50 590 430 90 590 40 190 20
NH4 + ug/l PMT 610 340 250 340 1 310 4 190 3 420 370 1 450 460 430 280
Mg2+ ug/l FAAS 130 10 20 30 130 160 170 90 410 70 30 20
Ca2+ ug/l FAAS 210 110 120 80 760 690 830 250 630 240 140 120
Mn ug/l FAAS 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 8,0 2,5 6,0 19,0 7,0 2,5 2,5
Zn ug/l FAAS 29,0 9,0 10,0 15,0 30,0 25,0 17,0 25,0 47,0 29,0 10,0 11,0
Pb ug/l GF-AAS 1,3 0,7 0,8 0,8 2,5 0,8 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,12 0,04 0,04 0,08 0,07 0,07 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 10,6 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 80 80 300 320 220 500 400 60 140 90 730 240
NO3 - ug/l HPLC 1 290 1 270 1 070 1 470 3 300 6 630 2 510 720 1 580 1 070 1 970 1 380
SO4 2- ug/l HPLC 1 730 770 990 1 550 2 010 4 120 2 680 590 1 390 940 1 240 1 550