Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TCRVS, Červík
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace VÚLHM
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 41,8 81,9 141,8 77,3 52,6 28,4 96,0 101,5 13,6 37,1 97,8 29,0
vodivost µS/cm EC metr 22,7 18,8 21,9 16,1 51,5 37,3 23,8 17,7 51,3 71,8 19,4 26,8
pH - pH metr 5,89 5,62 5,58 4,80 4,20 4,19 5,19 5,54 4,27 4,13 5,09 5,45
Na+ ug/l FAAS 120 100 100 100 520 140 180 60 140 150 110 140
K+ ug/l FAAS 4 570 1 780 1 080 280 1 130 830 2 090 1 750 4 240 4 650 1 500 3 600
NH4 + ug/l PMT 50 210 230 260 960 330 320 50 730 880 150 10
Mg2+ ug/l FAAS 220 190 160 70 340 180 210 110 130 330 120 150
Ca2+ ug/l FAAS 830 1 000 1 040 540 2 040 1 350 1 350 490 540 1 340 760 760
Mn ug/l FAAS 144,0 131,0 86,0 42,0 146,0 116,0 104,0 97,0 7,0 75,0 87,0 106,0
Zn ug/l FAAS 26,0 11,0 35,0 15,0 38,0 32,0 22,0 20,0 19,0 26,0 21,0 32,0
Pb ug/l GF-AAS 1,1 1,4 1,6 1,3 2,5 1,8 0,6 0,6 0,2 0,9 0,9 0,4
Cd ug/l GF-AAS 0,05 0,07 0,11 0,06 0,11 0,11 0,05 0,06 0,02 0,09 0,06 0,05
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 24 46 35 45 25 21
Cl- ug/l HPLC 1 290 1 020 550 870 2 330 1 650 690 370 1 460 1 250 620 1 470
NO3 - ug/l HPLC 50 1 060 1 290 1 080 5 770 2 310 1 660 580 9 650 12 560 2 200 1 380
SO4 2- ug/l HPLC 3 100 2 530 2 670 1 620 6 420 4 660 3 820 2 390 2 320 5 220 1 600 2 910