Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TCRVB, Červík
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace VÚLHM
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 59,3 74,7 141,8 118,6 95,4 30,9 115,8 114,2 22,8 52,2 133,7 45,7
vodivost µS/cm EC metr 4,0 4,0 9,5 8,3 31,4 15,1 16,3 13,3 12,6 55,5 14,6 108,1
pH - pH metr 5,50 5,67 5,11 5,17 4,42 4,71 5,76 5,32 6,21 7,79 5,50 7,70
Na+ ug/l FAAS 60 60 70 70 140 60 140 40 110 210 50 290
K+ ug/l FAAS 300 110 230 30 140 60 260 140 490 1 810 140 2 490
NH4 + ug/l PMT 50 140 120 110 1 240 480 860 340 970 3 640 350 10 160
Mg2+ ug/l FAAS 80 50 40 10 80 30 100 60 40 110 70 350
Ca2+ ug/l FAAS 290 640 560 230 570 370 880 260 370 740 740 1 100
Mn ug/l FAAS 44,0 42,0 18,0 2,5 18,0 10,0 13,0 17,0 8,0 2,5 13,0 2,5
Zn ug/l FAAS 9,0 10,0 10,0 9,0 23,0 11,0 9,0 47,0 14,0 24,0 35,0 15,0
Pb ug/l GF-AAS 0,8 1,2 1,1 0,9 1,3 0,2 0,2 2,0 0,2 0,7 0,4 1,0
Cd ug/l GF-AAS 0,04 0,06 0,05 0,07 0,15 0,04 0,02 0,12 0,02 0,07 0,07 0,12
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 180 220 190 210 770 300 370 130 260 700 430 950
NO3 - ug/l HPLC 490 390 1 040 810 3 720 1 590 1 620 960 700 3 210 1 490 1 370
SO4 2- ug/l HPLC 590 150 610 500 2 940 1 310 1 990 1 490 1 070 3 900 760 3 110