Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Středočeský
Okres Příbram
Měřicí program SLI1B, Litavka1
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 53,8 66,3 77,0 75,3 30,5 49,1 166,7 75,6 18,6 140,1 50,0 57,6
vodivost µS/cm EC metr 13,0 10,9 16,6 19,4 14,4 17,0 8,2 9,9 18,8 9,2 9,1 9,3
pH - pH metr 4,74 4,87 4,54 4,45 5,55 5,80 5,56 5,50 6,30 6,44 5,83 6,07
Na+ ug/l FAAS 60 120 80 150 100 190 110 100 430 140 210 150
K+ ug/l FAAS 30 20 20 20 40 100 110 170 580 270 220 180
NH4 + ug/l PMT 290 280 280 380 780 1 700 390 420 1 540 940 580 1 020
Mg2+ ug/l FAAS 20 40 100 20 30 70 50 30 100 10 10 5
Ca2+ ug/l FAAS 310 90 140 50 210 330 270 250 610 190 140 110
Mn ug/l FAAS 2,5 2,5 2,5 2,5 11,0 8,0 2,5 2,5 2,5 5,0 2,5 7,0
Zn ug/l FAAS 25,0 8,0 2,5 6,0 39,0 29,0 2,5 53,0 42,0 25,0 6,0 2,5
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 2,3 1,9 0,2 0,2 1,0 0,2 0,2 0,6 0,4
Cd ug/l GF-AAS 0,06 0,02 0,02 0,12 0,07 0,02 0,02 0,09 0,02 0,02 0,04 0,04
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 630 1 090 1 130 1 140 150 690 370 70 120 90 280 600
NO3 - ug/l HPLC 1 610 1 300 2 040 2 550 2 320 2 910 1 110 930 870 930 1 560 1 090
SO4 2- ug/l HPLC 800 480 780 930 870 1 630 940 720 1 160 630 580 850