Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Středočeský
Okres Kolín
Měřicí program SLESE, Lesní potok
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (buk)
Organizace GLÚ AV ČR
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 32,5 57,1 48,0 34,1 22,4 33,9 94,7 68,9 69,9 55,9 39,9 29,5
vodivost µS/cm EC metr 22,3 18,9 24,5 33,0 28,6 61,2 23,6 15,2 24,3 25,2 20,8 47,5
pH - pH metr 5,48 5,71 4,68 4,39 4,77 4,36 6,10 5,94 4,86 6,06 5,95 6,10
Na+ ug/l FAAS 90 140 160 340 170 370 90 50 90 120 90 110
K+ ug/l FAAS 2 880 1 680 1 030 1 000 820 3 790 2 850 1 270 1 960 2 730 1 620 7 630
NH4 + ug/l PMT 330 140 210 510 980 900 40 40 80 350 330 210
Mg2+ ug/l FAAS 370 360 170 220 230 600 330 190 290 290 210 730
Ca2+ ug/l FAAS 990 1 070 810 1 150 1 200 2 140 810 890 1 020 1 230 1 060 1 810
Mn ug/l FAAS 134,0 201,0 83,0 100,0 110,0 118,0 18,0 82,0 74,0 59,0 55,0 233,0
Zn ug/l FAAS 13,0 11,0 15,0 19,0 16,0 12,0 8,0 10,0 11,0 13,0 9,0 11,0
Pb ug/l GF-AAS 1,0 1,0 1,4 0,2 0,4 0,7 0,2 0,5 0,2 0,4 0,4 0,9
Cd ug/l GF-AAS 0,13 0,05 0,08 0,08 0,06 0,08 0,04 0,04 0,04 0,29 0,24 0,20
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 35 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 430 360 420 860 640 1 210 300 650 300 350 430 880
NO3 - ug/l HPLC 1 630 1 590 2 570 4 440 4 240 13 800 3 670 1 890 5 550 2 480 3 160 2 180
SO4 2- ug/l HPLC 2 510 1 460 1 970 3 150 5 100 4 780 1 580 1 600 1 250 1 860 1 680 3 520