Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Středočeský
Okres Kolín
Měřicí program SLESB, Lesní potok
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace GLÚ AV ČR
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 35,3 60,9 64,0 37,6 22,8 54,4 93,4 89,7 71,1 62,6 43,6 38,7
vodivost µS/cm EC metr 14,3 9,4 19,2 29,3 30,6 20,5 12,6 4,0 15,4 13,1 10,1 13,8
pH - pH metr 4,76 4,99 4,46 4,17 4,22 6,58 5,96 5,76 6,01 5,41 5,10 5,07
Na+ ug/l FAAS 90 110 120 170 140 140 40 60 80 50 40 40
K+ ug/l FAAS 100 30 60 40 50 110 550 250 630 70 80 50
NH4 + ug/l PMT 350 10 210 120 810 1 110 450 320 690 520 220 700
Mg2+ ug/l FAAS 100 90 30 30 40 100 60 20 10 30 20 30
Ca2+ ug/l FAAS 350 390 130 170 230 820 220 100 470 200 110 160
Mn ug/l FAAS 242,0 246,0 23,0 18,0 12,0 8,0 8,0 5,0 37,0 23,0 25,0 33,0
Zn ug/l FAAS 13,0 11,0 21,0 9,0 7,0 7,0 2,5 6,0 8,0 7,0 8,0 7,0
Pb ug/l GF-AAS 0,8 1,0 1,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1
Cd ug/l GF-AAS 0,06 0,04 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 0,04 0,05 0,05
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 280 310 430 1 150 450 640 270 240 320 370 190 500
NO3 - ug/l HPLC 1 340 1 290 1 480 2 810 3 970 3 000 1 100 620 1 770 1 640 1 310 1 590
SO4 2- ug/l HPLC 1 270 910 840 3 670 2 280 2 000 1 220 710 1 330 1 380 670 1 850