Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Liberecký
Okres Jablonec nad Nisou
Měřicí program LUHLS, Uhlířská
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 36,1 28,4 61,9 28,4 18,0 18,0 106,0 293,5 154,9 73,4 122,3 48,9
vodivost µS/cm EC metr 29,5 14,8 35,5 27,4 31,2 82,4 27,5 11,9 21,1 29,4 32,1 45,0
pH - pH metr 5,05 6,13 4,29 4,53 5,30 4,42 4,84 6,05 6,10 6,17 5,18 4,91
Na+ ug/l FAAS 240 170 310 170 520 900 290 110 200 240 250 320
K+ ug/l FAAS 2 600 800 1 140 70 4 000 2 910 2 130 1 080 1 370 1 510 2 190 3 590
NH4 + ug/l PMT 680 310 250 560 1 610 3 000 770 480 960 1 580 880 1 380
Mg2+ ug/l FAAS 240 100 160 20 1 020 790 260 60 250 220 270 270
Ca2+ ug/l FAAS 1 000 1 460 730 230 9 160 4 710 940 270 660 460 920 1 190
Mn ug/l FAAS 48,0 8,0 27,0 7,0 260,0 151,0 36,0 17,0 26,0 17,0 36,0 57,0
Zn ug/l FAAS 29,0 10,0 13,0 12,0 71,0 67,0 17,0 17,0 12,0 23,0 36,0 31,0
Pb ug/l GF-AAS 1,9 1,1 2,3 3,0 10,9 2,4 0,6 0,4 1,1 0,7 0,7 0,8
Cd ug/l GF-AAS 0,10 0,06 0,11 0,07 0,26 0,28 0,05 0,02 0,02 0,04 0,08 0,08
Ni ug/l GF-AAS 1,7 3,3 1,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 55 29 22 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 1 120 1 130 720 1 000 1 130 2 030 740 290 420 1 550 980 1 540
NO3 - ug/l HPLC 2 770 1 490 2 890 2 520 3 330 14 550 3 000 870 2 120 3 480 4 600 6 160
SO4 2- ug/l HPLC 4 580 1 570 3 640 2 910 6 080 18 570 3 910 1 350 2 350 3 340 5 460 5 470