Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Liberecký
Okres Jablonec nad Nisou
Měřicí program LUHLB, Uhlířská
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 43,8 33,5 74,7 33,5 20,6 20,6 138,6 342,4 179,4 81,5 146,7 57,1
vodivost µS/cm EC metr 11,6 10,4 13,4 9,7 19,1 37,4 13,0 8,1 11,2 11,0 13,9 18,5
pH - pH metr 5,02 5,77 4,81 5,35 4,97 5,85 5,10 5,45 4,98 5,03 5,54 4,69
Na+ ug/l FAAS 130 260 130 320 140 370 90 60 70 100 60 120
K+ ug/l FAAS 110 360 20 450 100 240 210 30 140 90 20 50
NH4 + ug/l PMT 500 330 240 330 1 350 3 620 650 240 170 170 420 380
Mg2+ ug/l FAAS 30 40 170 160 20 140 50 20 40 30 50 50
Ca2+ ug/l FAAS 190 740 180 800 140 1 050 280 170 680 210 190 170
Mn ug/l FAAS 2,5 2,5 2,5 19,0 11,0 17,0 7,0 6,0 20,0 6,0 2,5 6,0
Zn ug/l FAAS 23,0 15,0 2,5 23,0 42,0 13,0 15,0 20,0 35,0 10,0 25,0 17,0
Pb ug/l GF-AAS 1,2 0,9 1,3 2,8 0,9 1,2 0,2 0,2 1,3 0,2 0,8 1,1
Cd ug/l GF-AAS 0,08 0,05 0,06 0,13 0,07 0,08 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04 0,05
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 360 360 190 300 640 550 210 70 560 290 170 500
NO3 - ug/l HPLC 1 330 1 230 1 490 1 010 3 140 7 560 1 350 560 920 990 1 790 1 550
SO4 2- ug/l HPLC 970 840 990 770 1 900 5 270 1 160 560 890 1 040 1 380 2 060