Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Karlovarský
Okres Sokolov
Měřicí program KPB1B, Pluhův bor
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 51,8 131,2 81,3 40,1 20,8 15,4 85,6 188,2 40,8 69,3 61,9 52,2
vodivost µS/cm EC metr 9,9 9,3 15,4 20,0 17,6 25,1 12,7 8,9 14,6 8,9 8,6 11,9
pH - pH metr 4,96 4,70 4,54 4,33 4,51 5,61 5,81 5,22 5,88 5,33 4,93 4,83
Na+ ug/l FAAS 60 80 280 140 140 350 70 120 160 100 200 150
K+ ug/l FAAS 50 30 50 30 50 170 190 130 540 110 50 80
NH4 + ug/l PMT 360 110 190 200 560 2 740 690 330 790 310 80 320
Mg2+ ug/l FAAS 30 20 50 30 50 110 70 40 90 90 30 50
Ca2+ ug/l FAAS 70 50 90 60 220 460 520 210 340 230 140 160
Mn ug/l FAAS 2,5 8,0 10,0 6,0 13,0 18,0 5,0 2,5 11,0 2,5 7,0 6,0
Zn ug/l FAAS 19,0 5,0 5,0 13,0 15,0 32,0 5,0 22,0 23,0 17,0 12,0 44,0
Al ug/l GF-AAS 5 21 10 24 18 16 10 18 18 6 11 12
Fe ug/l FAAS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,2 1,3 0,8 0,2 1,2 1,1
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,18 0,09 0,02 0,09 0,02 0,02 0,05 0,19
Ni ug/l GF-AAS 5,1 1,1 0,2 0,4 1,1 0,6 0,5 4,9 2,5 3,6 2,8 1,8
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 23 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 930 1 240 540 310 230 690 550 170 180 320 130 230
NO3 - ug/l HPLC 1 180 5 050 1 580 2 210 2 930 5 570 2 010 990 1 060 1 010 970 1 370
SO4 2- ug/l HPLC 640 1 830 250 910 810 2 390 2 690 830 680 910 660 520