Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Karlovarský
Okres Cheb
Měřicí program KLY1B, Lysina
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 70,4 232,6 115,3 48,9 28,8 30,2 170,0 216,1 33,6 93,4 91,9 52,3
vodivost µS/cm EC metr 8,3 8,4 14,7 20,2 16,7 18,8 8,9 8,9 14,5 9,4 8,7 9,1
pH - pH metr 5,02 4,76 4,53 4,37 4,52 5,20 5,63 6,21 6,11 5,10 4,91 4,85
Na+ ug/l FAAS 60 90 250 130 130 280 40 140 710 140 200 400
K+ ug/l FAAS 20 50 40 20 50 140 70 210 400 60 170 390
NH4 + ug/l PMT 310 130 240 370 640 1 950 410 450 710 270 110 250
Mg2+ ug/l FAAS 10 70 40 20 30 60 20 50 130 60 20 80
Ca2+ ug/l FAAS 50 90 70 60 140 260 200 250 670 210 130 160
Mn ug/l FAAS 2,5 7,0 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 9,0 7,0 2,5 7,0 8,0
Zn ug/l FAAS 15,0 20,0 5,0 5,0 15,0 29,0 5,0 187,0 117,0 18,0 74,0 79,0
Al ug/l GF-AAS 5 154 18 21 31 17 6 35 31 20 34 45
Fe ug/l FAAS 25 180 50 25 25 25 25 50 25 25 25 25
Pb ug/l GF-AAS 0,7 0,2 0,4 0,7 0,9 7,6 0,2 4,0 4,3 0,3 3,9 8,6
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,06 0,02 0,02 0,51 0,28 0,02 0,74 0,39 0,04 0,17 1,37
Ni ug/l GF-AAS
F- ug/l ISE 26 40 40 40 40 44 40 40 40 40 40 25
Cl- ug/l HPLC 320 300 450 560 240 660 460 380 150 400 180 260
NO3 - ug/l HPLC 1 190 1 140 1 650 2 490 3 000 4 560 1 170 1 060 1 430 1 560 1 450 1 130
SO4 2- ug/l HPLC 920 390 880 1 940 850 1 000 630 1 460 810 1 410 1 020 510