Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Vysočina
Okres Pelhřimov
Měřicí program JSALB, Salačova Lhota
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 20,9 67,8 104,8 48,1 21,8 6,0 165,1 120,1 56,4 86,6 64,6 36,7
vodivost µS/cm EC metr 19,6 11,8 12,7 17,7 19,4 34,7 26,3 45,7 11,7 11,7 12,4 16,6
pH - pH metr 6,31 6,12 6,30 6,14 5,23 6,25 6,65 7,26 7,66 7,05 4,68 5,17
Na+ ug/l FAAS 140 80 60 190 160 300 210 660 940 140 90 180
K+ ug/l FAAS 340 50 90 130 80 210 570 850 2 910 170 20 230
NH4 + ug/l PMT 1 490 640 760 1 050 1 510 3 650 3 160 6 320 10 830 1 300 70 940
Mg2+ ug/l FAAS 150 50 40 70 80 130 90 160 490 70 30 40
Ca2+ ug/l FAAS 810 470 700 1 170 500 610 380 210 560 310 130 260
Mn ug/l FAAS 144,0 10,0 58,0 9,0 57,0 31,0 6,0 9,0 16,0 5,0 15,0 15,0
Zn ug/l FAAS 63,0 30,0 47,0 78,0 38,0 24,0 15,0 27,0 59,0 25,0 8,0 13,0
Pb ug/l GF-AAS 0,9 1,2 0,6 1,2 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4
Cd ug/l GF-AAS 0,08 0,06 0,12 0,12 0,08 0,06 0,02 0,02 0,09 0,02 0,04 0,07
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 29 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 200 140 140 320 210 440 400 640 1 130 90 220 280
NO3 - ug/l HPLC 3 170 1 200 1 900 2 990 3 610 6 670 1 180 650 830 890 1 410 2 080
SO4 2- ug/l HPLC 1 860 950 1 050 1 860 1 990 4 220 1 140 1 530 3 840 520 560 1 940