Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Vysočina
Okres Havlíčkův Brod
Měřicí program JLKVB, Loukov
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČGS
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 19,7 74,7 134,4 59,7 23,9 12,3 126,3 166,3 43,9 74,6 63,4 38,1
vodivost µS/cm EC metr 22,2 9,9 13,4 21,4 21,3 33,1 12,0 9,0 4,0 10,6 11,6 9,5
pH - pH metr 5,45 5,28 4,59 4,42 4,70 6,34 6,20 5,95 5,70 6,06 5,92 5,85
Na+ ug/l FAAS 100 90 70 200 180 220 140 40 80 120 140 120
K+ ug/l FAAS 180 80 50 110 220 190 290 120 390 300 270 280
NH4 + ug/l PMT 1 690 170 50 390 1 040 3 550 950 280 190 840 710 530
Mg2+ ug/l FAAS 150 70 30 50 100 100 70 80 50 40 100 50
Ca2+ ug/l FAAS 670 670 180 170 670 610 370 130 290 320 160 200
Mn ug/l FAAS 13,0 5,0 2,5 9,0 167,0 13,0 15,0 10,0 8,0 8,0 12,0 19,0
Zn ug/l FAAS 19,0 32,0 11,0 10,0 9,0 22,0 17,0 44,0 40,0 27,0 22,0 17,0
Pb ug/l GF-AAS 1,4 1,9 2,6 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,6
Cd ug/l GF-AAS 0,05 0,05 0,07 0,07 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 120 250 110 310 490 1 520 350 25 60 120 720 400
NO3 - ug/l HPLC 2 430 1 460 1 150 2 200 3 470 6 610 1 890 500 550 1 050 2 010 1 230
SO4 2- ug/l HPLC 3 550 540 580 1 330 2 100 4 160 1 170 380 590 1 030 990 1 120