Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Královéhradecký
Okres Rychnov nad Kněžnou
Měřicí program HUDLE, U dvou louček
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (buk)
Organizace VÚLHM
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 42,2 151,8 174,2 103,8 74,7 26,0 154,1 140,2 40,6 58,1 216,9 56,8
vodivost µS/cm EC metr 54,6 16,8 27,7 37,9 35,6 64,4 30,0 15,2 55,4 36,9 16,1 37,4
pH - pH metr 5,82 5,36 4,58 4,23 4,58 4,38 5,44 6,14 4,36 4,65 5,41 6,57
Na+ ug/l FAAS 600 160 230 370 280 380 310 140 420 180 120 260
K+ ug/l FAAS 2 900 370 360 340 440 730 1 510 1 670 3 460 1 460 1 230 7 730
NH4 + ug/l PMT 10 530 460 1 050 1 460 3 550 650 30 510 560 210 130
Mg2+ ug/l FAAS 620 270 140 120 120 270 300 180 510 250 180 430
Ca2+ ug/l FAAS 8 020 1 000 1 140 870 920 2 490 1 510 1 060 2 480 1 460 790 1 220
Mn ug/l FAAS 88,0 13,0 12,0 15,0 18,0 25,0 14,0 20,0 19,0 11,0 11,0 36,0
Zn ug/l FAAS 114,0 27,0 54,0 52,0 50,0 67,0 32,0 81,0 100,0 91,0 26,0 36,0
Pb ug/l GF-AAS 2,5 1,4 2,4 3,2 2,4 1,0 0,9 2,0 6,6 2,1 0,5 1,1
Cd ug/l GF-AAS 0,33 0,22 0,25 0,30 0,31 0,48 0,13 0,13 0,13 0,24 0,17 0,16
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 1 000 560 760 1 340 1 720 1 450 870 220 790 560 250 990
NO3 - ug/l HPLC 15 250 2 960 3 470 3 900 4 890 9 930 2 170 450 16 000 9 440 3 500 2 670
SO4 2- ug/l HPLC 8 630 1 580 3 210 4 050 4 560 10 840 1 790 990 2 500 1 770 1 040 3 340