Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HMOPS, Modrý potok
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (smrk)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 41,8 73,5 199,5 75,5 132,6 156,5 101,5 247,9 31,8 37,5 99,5 40,8
vodivost µS/cm EC metr 29,2 27,5 43,4 44,6 22,7 33,3 27,0 10,1 22,5 37,8 11,6 46,0
pH - pH metr 5,01 6,10 4,25 4,18 4,89 4,55 5,05 5,43 6,01 4,58 5,68 4,90
Na+ ug/l FAAS 290 2 240 560 790 180 270 254 30 80 150 60 210
K+ ug/l FAAS 3 100 1 860 3 960 900 350 900 2 107 610 1 800 3 280 910 3 680
NH4 + ug/l PMT 160 540 270 530 980 810 2 033 280 950 480 80 1 160
Mg2+ ug/l FAAS 550 370 450 280 130 260 250 60 170 300 120 370
Ca2+ ug/l FAAS 1 570 1 480 1 520 850 620 1 150 935 200 540 910 350 1 300
Mn ug/l FAAS 167,0 77,0 103,0 48,0 39,0 85,0 53,0 14,0 37,0 59,0 26,0 98,0
Zn ug/l FAAS 22,0 152,0 28,0 20,0 11,0 14,0 15,0 11,0 31,0 27,0 10,0 41,0
Pb ug/l GF-AAS 2,1 3,2 3,8 2,5 1,1 0,2 1,3 0,7 0,9 1,3 0,5 1,0
Cd ug/l GF-AAS 0,06 0,08 0,26 0,13 0,04 0,05 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,10
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 27 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 2 020 1 160 2 080 1 480 930 1 400 885 340 1 200 890 580 2 730
NO3 - ug/l HPLC 1 360 2 300 2 450 3 420 3 170 3 520 1 684 710 2 330 8 620 1 310 6 260
SO4 2- ug/l HPLC 4 130 3 030 5 580 4 230 2 260 3 880 2 512 760 1 530 1 540 880 7 860