Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HMOPB, Modrý potok
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 21,5 98,5 203,1 61,2 45,4 107,5 161,3 358,7 87,7 114,2 110,1 53,8
vodivost µS/cm EC metr 10,9 8,4 15,9 19,4 28,0 21,2 12,3 9,2 4,0 13,2 8,9 17,0
pH - pH metr 4,89 5,87 4,57 4,54 4,37 5,62 5,43 5,98 5,19 4,78 5,75 6,34
Na+ ug/l FAAS 280 530 190 310 60 230 100 40 50 40 60 90
K+ ug/l FAAS 40 60 40 40 70 120 107 50 80 100 70 90
NH4 + ug/l PMT 380 150 150 330 1 160 1 990 690 800 10 220 640 1 320
Mg2+ ug/l FAAS 30 40 40 50 30 60 147 20 310 60 210 80
Ca2+ ug/l FAAS 140 110 110 50 160 340 535 90 250 400 130 140
Mn ug/l FAAS 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,0 6,0 9,0 8,0 7,0
Zn ug/l FAAS 13,0 20,0 116,0 9,0 2,5 2,5 10,0 10,0 29,0 41,0 30,0 22,0
Pb ug/l GF-AAS 1,0 0,8 1,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0 0,7 1,5
Cd ug/l GF-AAS 0,06 0,02 0,08 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,08 0,08
Ni ug/l GF-AAS 0,2 2,1 0,2 1,3 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 130 390 350 450 740 420 816 260 160 560 430 450
NO3 - ug/l HPLC 1 040 670 1 450 1 440 3 940 4 200 1 711 680 310 1 370 1 230 1 850
SO4 2- ug/l HPLC 890 400 730 1 030 1 970 1 950 4 770 1 080 1 260 1 000 2 070