Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program EPOMB, Polomka
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace SCHKO Z.h.
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 37,6 76,7 125,8 57,2 35,1 26,1 77,5 120,7 53,8 81,5 117,4 51,4
vodivost µS/cm EC metr 20,2 14,9 13,1 21,9 19,9 25,6 13,3 10,7 10,0 14,0 20,8 14,6
pH - pH metr 5,75 5,31 4,98 4,43 5,58 6,18 5,19 6,30 6,34 5,09 4,54 4,72
Na+ ug/l FAAS 230 270 140 100 160 470 100 80 40 160 60 70
K+ ug/l FAAS 800 300 140 50 170 1 140 160 1 710 130 190 30 60
NH4 + ug/l PMT 1 640 540 460 620 1 540 820 330 190 750 230 530 340
Mg2+ ug/l FAAS 200 170 20 40 210 680 70 100 30 80 30 30
Ca2+ ug/l FAAS 630 350 120 100 370 2 550 290 270 340 500 150 160
Mn ug/l FAAS 115,0 13,0 12,0 2,5 10,0 184,0 14,0 10,0 6,0 10,0 7,0 5,0
Zn ug/l FAAS 13,0 29,0 10,0 15,0 29,0 31,0 2,5 14,0 2,5 8,0 11,0 8,0
Pb ug/l GF-AAS 1,6 1,8 1,1 2,0 3,0 0,8 0,2 0,9 0,2 0,4 0,2 0,5
Cd ug/l GF-AAS 0,09 0,16 0,05 0,09 0,10 0,11 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 36 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 790 640 280 270 460 860 350 60 110 380 520 230
NO3 - ug/l HPLC 2 650 2 290 1 830 2 040 3 240 3 290 1 600 740 710 1 590 2 300 1 400
SO4 2- ug/l HPLC 2 260 850 750 1 610 2 160 3 130 1 260 600 580 1 000 2 230 1 160