Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Jihočeský
Okres Prachatice
Měřicí program CLIZE, Na lizu
Typ měřicího programu Podkorunové srážky (buk)
Organizace ÚH AV ČR
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 39,1 65,6 80,7 57,7 42,8 34,2 89,5 143,2 13,9 101,9 26,3 34,7
vodivost µS/cm EC metr 25,6 8,5 11,5 19,2 23,5 51,7 19,3 19,4 23,4 23,2 4,0 30,8
pH - pH metr 4,80 5,37 4,98 4,56 4,62 5,99 6,56 6,23 6,08 6,19 5,85 6,52
Na+ ug/l FAAS 90 120 70 190 130 490 100 90 160 110 100 110
K+ ug/l FAAS 1 480 600 450 190 410 1 620 2 580 2 570 2 700 2 800 3 580 7 740
NH4 + ug/l PMT 10 10 40 280 1 140 4 160 500 700 690 650 10 10
Mg2+ ug/l FAAS 640 120 90 60 140 280 250 210 250 290 290 380
Ca2+ ug/l FAAS 1 000 380 340 250 530 1 190 580 540 680 980 720 810
Mn ug/l FAAS 331,0 61,0 41,0 16,0 55,0 147,0 55,0 72,0 53,0 32,0 32,0 51,0
Zn ug/l FAAS 14,0 8,0 8,0 14,0 14,0 23,0 23,0 18,0 22,0 32,0 28,0 12,0
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,4 0,4 1,0 0,5 0,7 0,2
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,02
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,3
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 1 890 1 110 730 1 030 660 990 430 220 430 380 360 770
NO3 - ug/l HPLC 7 260 1 360 1 340 2 440 4 260 10 400 990 470 2 180 2 430 510 2 480
SO4 2- ug/l HPLC 860 400 690 940 2 150 6 010 1 860 790 1 580 1 010 150 1 100