Měsíční analýza atmosférických srážek

Rok 2013
Kraj Jihočeský
Okres Prachatice
Měřicí program CLIZB, Na lizu
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ÚH AV ČR
Látka Jednotka Metoda 2012 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 47,8 82,1 111,2 55,2 38,9 44,6 121,6 174,9 21,0 127,7 44,2 43,6
vodivost µS/cm EC metr 8,5 4,0 9,7 20,9 23,5 38,8 13,2 10,4 15,8 4,0 8,6 4,0
pH - pH metr 5,73 5,43 5,21 4,43 4,56 6,03 5,79 5,50 5,20 5,40 5,60 5,65
Na+ ug/l FAAS 70 110 160 110 150 370 60 70 100 50 120 120
K+ ug/l FAAS 260 120 1 050 40 70 150 170 250 420 90 130 570
NH4 + ug/l PMT 380 70 240 410 1 230 4 120 420 190 200 60 290 250
Mg2+ ug/l FAAS 70 50 210 40 60 100 70 40 100 90 30 40
Ca2+ ug/l FAAS 240 300 530 140 300 370 410 340 530 370 160 190
Mn ug/l FAAS 8,0 18,0 89,0 10,0 11,0 12,0 2,5 7,0 16,0 7,0 2,5 2,5
Zn ug/l FAAS 19,0 53,0 19,0 9,0 12,0 9,0 22,0 19,0 36,0 17,0 18,0 11,0
Pb ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0,2 0,2 0,2 2,4 0,6 0,4 0,4
Cd ug/l GF-AAS 0,02 0,04 0,07 0,05 0,08 0,04 0,07 0,05 0,09 0,05 0,04 0,04
Ni ug/l GF-AAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F- ug/l ISE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cl- ug/l HPLC 250 280 3 370 700 670 750 800 610 980 420 620 590
NO3 - ug/l HPLC 1 170 870 1 350 2 410 4 020 9 720 1 440 850 1 060 390 560 370
SO4 2- ug/l HPLC 610 150 630 1 040 1 710 3 950 820 810 1 320 630 340 410