Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UJEZQ
Identifikace ISKO: 173
Lokalita: Jezeří
Typ měřicího programu: Podkorunové srážky (bříza)
Měřicí sítě: GEOMON
Správce měřicícho programu, adresa
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
Tel.: 728 601 638
Fax:.:
E-mail: filip.oulehle@geology.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení podkorun. srážek a výpočet atmosferické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 1M 01.11.1998
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ne 1M 01.11.1998
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Na+ [sodné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 K+ [draselné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 NH4 + [amonné ionty] PMT [fotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Mn [mangan] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 As [arsen] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 F- [fluoridové ionty] ISE [iont. selektivní elektroda] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 Cl- [chloridové ionty] HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 NO3 - [dusičnanové ionty] HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 SO4 2- [síranové ionty] HPLC [vysokoúčinná kapalinová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 TOC [celkový organický uhlík] NDIR [selektivní infračervená absorpce] mg/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 N-sum [celkový dusík] CLD [chemiluminiscenční detekce] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998
1 1 P-sum [celkový fosfor] SFA [absorpční spektrofotometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.11.1998
1 1 Al [hliník] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998 01.08.2011
1 1 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.11.1998 01.02.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Centrální laboratoř České geologické služby
Geologická 6
15200 Praha 5
Tel.: 257 089 422
Fax:.:
E-mail: vera.zoulkova@geology.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
Tel.: 728 601 638
Fax:.:
E-mail: filip.oulehle@geology.cz