Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: TCERF
Identifikace ISKO: 38
Lokalita: Červená
Typ měřicího programu: Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Měřicí sítě: Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033481
Fax:.:
E-mail: bruna@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 Na+ [sodné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 K+ [draselné ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 NH4 + [amonné ionty] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 05.10.2004
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 Fe [železo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 Zn [zinek] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 28.12.2010
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 28.12.2010
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 28.12.2010
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 28.12.2010
1 1 Cu [měď] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 Co [kobalt] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 V [vanad] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 Se [selen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 28.12.2010
1 1 F- [fluoridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002
1 1 NH4 + [amonné ionty] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 01.01.2002 30.09.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.:
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033482
Fax:.:
E-mail: rachliks@chmi.cz