Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKOU
Identifikace ISKO: 23
Lokalita: Hr. Král.-observatoř
Typ měřicího programu: Denní úhrny
Měřicí sítě: Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-observatoř Hradec Králové
Hvězdárna 456
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495360352
Fax:.:
E-mail: obshk@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Srážkové úhrny (veličina rain) jsou získávány z meteo stanice Hradec Králové, Nový Hradec Králové /H3HRAD01/.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1990
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 neurčeno

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17
14306 Praha 4
Tel.: 244032354
Fax:.: 244032357
E-mail: lenka.stasova@chmi.cz