Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: CPL2B
Identifikace ISKO: 190
Lokalita: Plešné jezero
Typ měřicího programu: Bulk (srážky s prašným spadem)
Měřicí sítě: GAW (GLOBAL ATMOSPHERE WATCH)
Správce měřicícho programu, adresa
HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7
37005 České Budějovice
Tel.: 387775878
Fax:.:
E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 alk. [alkalita] Gran [Granova titrace] mmol/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 Na+ [sodné ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 K+ [draselné ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 NH4 + [amonné ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 Al [hliník] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 Fe [železo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 F- [fluoridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
1 1 DOC [rozpuštěný organický uhlík] TOC [diferenční stanovení uhlíku - (shimadzu TOC-5000A) ] ug/l Ne Ne 0 Ne irregular 01.01.2013
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Laboratoř HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7
37005 České Budějovice
Tel.: 387775878
Fax:.:
E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7
37005 České Budějovice
Tel.: 387775878
Fax:.:
E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz