TKLE, Klepačka

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: TKLE
Název: Klepačka
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 12.994" sš 18° 23´ 51.999" vd
Nadmořská výška: 650 m
Doplňující údaje
Terén: spodní část strm. svahu, nad 8%, inverz. poloha
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita je umístěna v osadě Klepačka v povodí potoka Červík.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
TKLEB Bulk (srážky s prašným spadem)
TKLES Podkorunové srážky (smrk)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:17.05.2005 Datum zániku: