PCJ2, Čertovo jezero

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: PCJ2
Název: Čertovo jezero
Stát: Česká republika
Vlastník: Hydrobiologický ústav AV ČR
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: odlehlá
Adresa lokality (nepovinné)
neurčeno
Správce lokality, adresa
HBÚ AV ČR
Na Sádkách 7
37005 České Budějovice
Tel.: 387775878
Fax:.:
E-mail: jkopacek@hbu.cas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 9´ 45.997" sš 13° 11´ 57.002" vd
Nadmořská výška: 1057 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Lokalita se nachází ve smrkovém lese (stáří 100-150 let).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
PCJ2S Podkorunové srážky (smrk)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.10.1997 Datum zániku: