PBEN, Benešovice

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: PBEN
Název: Benešovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Obec (ZÚJ): Benešovice
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 44´ 30.996" sš 12° 51´ 41.001" vd
Nadmořská výška: 535 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita je umístěna přibližně 3km severozápadně od obce Benešovice, cca 1km od dálnice D5 (Plzeň-Rozvadov).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
PBENB Bulk (srážky s prašným spadem)
PBENI Podkorunové srážky (borovice)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2005 Datum zániku: