KLAZ, Lazy

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: KLAZ
Název: Lazy
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Obec (ZÚJ): Lázně Kynžvart
Klasifikace
Zkratka:
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
neurčeno
Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136
15604 Praha 5
Tel.: 257892231
Fax:.: 257921444
E-mail: lachmanova@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 2´ 35.992" sš 12° 37´ 30.000" vd
Nadmořská výška: 875 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: lesní půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: specifické měřítko ( v porostech pod stromy atp.)
Umístění
Lokalita se nachází přibližně 1km západně od obce Horní Lazy (Lázně Kynžvart).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
KLAZB Bulk (srážky s prašným spadem)
KLAZS Podkorunové srážky (smrk)
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2000 Datum zániku: