BZN - ZZLND

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Zlín
Měřicí program: ZZLND
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 6,3 2,0 2
2 4,2 3,6 3,2 2
3 1,9 2,1 2,5 2
4 1,1 1,3 1,4 2
5 0,5 0,8 0,8 2
6 0,9 0,8 0,8 2
7 0,7 0,9 0,7 0,8 3
8 0,9 1,0 0,8 2
9 1,0 1,4 1,1 2
10 1,4 1,8 1,5 2
11 2,7 2,0 2,3 2
12 2,0 2,1 1,9 2,0 3